NNR-10078

CHỤP ẢNH CƯỚI PREWEDDING

CHI TIẾT GÓI CHỤP ẢNH CƯỚI PREWEDDING

Số lượng người chụp và ngày chụp

Tú sẽ tư vấn cụ thể và phù hợp với yêu cầu trong ngày trọng đại của bạn.

Bàn giao

Hình ảnh .jpg với độ phân giải cao nhất, đã retouch hoàn chỉnh. Số lượng file tùy thuộc vào timline buổi chụp (300-500 file)

Thời gian bàn giao

Từ 20-25 ngày từ ngày sau buổi chụp. Trong trường hợp có thể bàn giao sớm hoặc trễ hơn, Tú sẽ chủ động báo tin cho bạn (nhưng Tú không muốn trễ hơn).

Lưu trữ hình ảnh

Tú sẽ bàn giao qua ổ cứng/USB của bạn hoặc thông qua link Google Drive ( link này có giá trị trong vòng 30 ngày để bạn tải về).

BOOK GÓI NÀY

Hy vọng có thể cùng Bạn lưu giữ lại nhiều khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa cho ngày trọng đại. Tú cảm ơn!

?

CÂU HỎI
GÓI CHỤP PHÓNG SỰ